Chakra Gates Film

***

Veronika Diamantová a Petr Piňos – audiovizuální projekt na podporu propojení našeho vědomí s vědomím Země a nejvyššiho Zdroje. Vizuální ztvárnění P.L. Kopeckého nás vybízí na cestu ze Země přes všechny naše čakry az k nejposvátnějšímu Zdroji. Přejeme příjemnou cestu :). Veronika, Petr a Pavel. Více info na http://www.petrpinos.cz Tapety ke stažení, obrazy apod. http://plkopecky.com/category/chakragates
* Veronika Diamantová and Petr Piňos – audiovisual project supporting connection of our consciousness with the consciousness of the Earth and the highest Source. Visual rendition by P.L. Kopecký invites us to travel from the Earth through all our chakras all the way to the most divine Source. Have a nice journey. Veronika, Petr and Pavel