Event Category: Beyond Memebranes

Beyond Memebranes
Audiovizuální meditativní vystoupení inspirované posvátnými písněmi různých kultur s projekcí oživlých obrazů

Karolina Beyond – zpěv
P.L.Kopecký – projekce oživlých obrazů
Petr Piňos – hudba

Karolina Beyond – zpěvačka a skladatelka new age hudby, inspiruje se posvátnými písněmi různých kultur a tradic – skrze duši jsme všichni propojeni. Zpívá v několika audiovizuálních projektech, věnuje se filmové hudbě a improvizaci, vede semináře.
www.karolinabeyond.com

P.L.Kopecký – výtvarník, animátor, VJ, průkopník na poli spojení hudby a pohyblivého obrazu využitím nejmodernějších technologií. Pro své kompozice ve virtuálním 3D prostoru používá výhradně vlastní fotomontáže a videa ze série „mem-brány“ (memebranes), výsledkem je organická koláž, kterou pak tiskne na velkoformátová plátna, promítá na model v portrétní fotografii, rozvíjí ve filmech a VJských vystoupeních.
“Abstraktní umění jako prostředek sebepoznání, transcendence, komunikace mystických idejí.”
www.plkopecky.com
Petr Piňos – skladatel relaxační a meditační hudby, zakládající člen etno-tranceové skupiny Létající Koberec
www.petrpinos.cz