Jan Frank – rozhovor na vernisáži 11-11-09

Rozhovor s mým velkým učitelem