PF 2019


Nechť je Slunce Vaší Branou / May the Sun be your Gate

Vědomá mysl rozpustí nevědomé strachy a iluze. Vhledy znovu probudí nevinnost a dodají naději do budoucnosti. Tato karta je obecně považována za pozitivní. Říká se, že odráží štěstí a spokojenost, vitalitu, sebedůvěru a úspěch. Někdy se označuje za nejlepší kartu v Tarotu, reprezentuje dobré věci a pozitivní výsledky současných obtíží.

Optimismus – Expanze – Vyzařování – Pozitivní pocity
Osvícení – Vitalita – Nevinnost – Nekritizování
Sebejistota – Energie – Osobní síla – Štěstí
Vznešenost – Brilantnost – Radost – Nadšení

The conscious mind prevails over the fears and illusions of the unconscious. Innocence is renewed through discovery, bringing hope for the future. This card is generally considered positive. It is said to reflect happiness and contentment, vitality, self-confidence and success. Sometimes referred to as the best card in Tarot, it represents good things and positive outcomes to current struggles.

Optimism-Expansion-Being radiant-Positive feelings
Enlightenment-Vitality-Innocence-Non-criticism
Assurance-Energy-Personal power-Happiness
Splendor-Brilliance-Joy -Enthusiasm

Zdroj/source Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sun_(Tarot_card)